Vstup do projektu - DIAMANT J&D, n.o. - domáca opatrovateľská služba a denný stacionár pre seniorov (Belá, Terchová)

Prejsť na obsah
Opatrovateľská služba

Ako sa dostať do projektu?

  • Žiadateľ navštívi v mieste bydliska príslušný miestny úrad, odbor Sociálnej starostlivosti, kde požiada o opatrovateľskú službu
  • Po vyplnení žiadosti a lekárskej správy mu príslušný úrad vystaví „Komplexný posudok so stupňom odkázanosti a rozhodnutie, ktoré musí mať vyznačenú právoplatnosť
  • Na základe uvedeného je možné podľa dostupných kapacít uzatvoriť zmluvu o poskytovaní OS s našou organizáciou


Návrat na obsah