Projekty - DIAMANT J&D, n.o. - domáca opatrovateľská služba a denný stacionár pre seniorov (Belá, Terchová)

Prejsť na obsah
Opatrovateľská služba
Dopytovo orientovaný projekt s názvom:  Rozšírenie opatrovateľskej služby
Návrat na obsah